در حال بارگذاری ...

برگزاری جلسه با دانشجویان ممتاز آموزشی وبرنامه ریزی جهت سال نحصیلی 1398-1397

 جلسه ی  با حضوردانشجویان ممتاز آموزشی ، مدیریت وکارشناس فرهنگی شهید رجایی  جهت برنامه ریزی  سال نحصیلی 1398-1397 برگزار گردید.در این جلسه دانشجویان کلیه ی نقطه نظرات خود را در زمینه ی مباحث آموزشی مطرح نموده ومدیریت مرکز شهید رجایی فرخشهرجناب آقای دکتر مهدی فاضلی  به تمامی سوالات دانشجویان پاسخ دادده ودر پایان ضمن تشکر از اعضای حاضر درجلسه فرمودند با تمام توان تلاش خواهند نمود تا خواسته های قابل اجرای دانشجویان  را در زمینه ی آموزشی وتمامی زمینه ها در حد امکان  اجرایی نمایند . 


نظرات کاربران