در حال بارگذاری ...

اطلاعیه(تشویق در فرم های سازماندهی شرکت کنندگان در جشنواره)

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند نظر به اهمیت و ضرورت استفاده از فناوری های نوین در فعالیت های آموزشی و پرورشی و اهمیت ویژه پرداختن به این موضوع برای معلمان آینده،  اداره کل آموزش و پرورش  استان  به منظور ترغیب  و تشویق دانشجو معلمان  بند های  تشویقی  زیر را  برای  شرکت کنندگان در جشنواره در نظر گرفته است،لذا مقتضی است با مراجعه به سایت جشنواره تولید محتوای الکترونیکی در شبکه ملی مدارس ایران  رشد به نشانی Roshd.ir نسبت به مطالعه دستور العمل و شرکت در جشنواره اقدام گردد.

1-لحاظ نمودن یک امتیاز در فرم سازماندهی برای دانشجو معلمانی که با تولید اثر در جشنواره شرکت نمایند(به شرط عبور اثر از مرحله داوری اولیه).

2- لحاظ نمودن دو ونیم ،دو و یک ونیم امتیاز در فرم سازماندهی به ترتیب برای دانشجو معلمانی که حائز رتبه اول تا سوم استانی شوند.

3-صدور تشویقنامه برای دانشجو معلمانی که با تولید اثر در جشنواره شرکت نمایند به شرط عبور اثر از مرحله داوری اولیه.

4- اهداء جایزه به حائزین  رتبه های اول تا سوم استانی.

در ضمن دانشجو معلمان می توانند محصول خود را به صورت  کار اشتراکی دانش آموز –معلم و دانشجو-مدرس ارائه نمایند.

امور دانشجویی مرکز


نظرات کاربران