در حال بارگذاری ...

تجلیل از دانشجویان با اخلاق مرکز آموزش عالی شهید رجایی فرخ شهر

از دانشجویان با اخلاق مرکز آموزش عالی شهید رجایی فرخ شهر با حضور مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان تجلیل به عمل آمد. دکتر تیمور نظری فرد با اعلام این خبر تصریح کرد در روزهای پایانی نیمسال دوم از دانشجویانی که در طول سال برخورد و سعه صدر در رفتار و گفتار خود داشتند و دارای اخلاق حرفه ای بودند بعد از نماز ظهر در نمازخانه تجلیل و تقدیر به عمل آمد. آقایان محمد حسین پور، باقر بوگری، علی حسین ریحان پور، هادی اردشیری، ابرهایم جلیل پیران،سید کمال طباییان به عنوان دانشجویان اخلاق مدار در سال تحصیلی 96-95 مورد تقدیر قرار گرفتند


نظرات کاربران