در حال بارگذاری ...

لیست لوازم مورد نیاز جهت اقامت در خوابگاه

 
قابل توجه دانشجویان جدید
لیست لوازم مورد نیاز در خوابگاه دانشجویی به شرح زیر می باشد.
 
1-بالش 2-پتو3-ملحفه و روتختی 4- حوله 5-لیوان6- قاشق وسایر لوازم شخصی 


نظرات کاربران