در حال بارگذاری ...

همایش هر آنچه از نهضت عاشورا باید بدانیم

برگزاری کارگاه و جلسه ی اول  پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون نهضت عاشورا.با سخنرانی دکتر بسیج در محل نماز خانه ی خوابگاه با حضور دانشجویان ومسئولین دانشگاه برگزار گردید.


نظرات کاربران