در حال بارگذاری ...

برگزاری جلسه ی برنامه ریزی فرهنگی جهت سال تحصیلی 1398-1397 با حضور مدیریت وکارشناس فرهنگی شهید رجایی ومسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان

برگزاری جلسه ی برنامه ریزی فرهنگی جهت سال تحصیلی 1398-1397 با حضور مدیریت وکارشناس فرهنگی شهید رجایی ومسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان

شماره فایل: 315655
حجم فایل: 2.95 MB | اندازه تصویر: 4000 * 3000
تعداد بازدید: 5 | آخرین بازدید:

نظرات کاربران